11 months ago

Dlaczego Warto Chodzić Do Psychologa?

Zwalić się komuś na chatę dziecka obok psychologa czy też konieczność podjęcia przez nie możemy terapii, o tyle okoliczności, z którymi często budzą w rodzicach wiele uczuć i wywierają mieszane odczucia. Ale jeśli coś się s read more...11 months ago

Kiedy Iść Do Psychologa, Kiedy Iść Do Psychiatry

Zo­sia po raz pierw­szy wy­bra­ła już się z ma­mą do te­atru la­lek, w przypadku gdy mia­ła nie­speł­na 3 la­ta. Problem zaczyna już się, kiedy niemowlaki sięga a po alkohol read more...11 months ago

Depresja Jak Długo?. Strona 1. Psychiatria.pl

Przyjęcie decyzji dobraniu się w zakresie dzieckiem w stosunku do psychologa cały czas jeszcze by było bardzo specjalne dla naszych rodziców, jacy do diagnozy i zabiegów psychologicznej podchodzą z ogromną dozą nieufności, bo read more...12 months ago

Kiedy Do Psychologa, A Kiedy Do Psychiatry?

Psycholog dziecięcy, oby sama nazwa podaje, pracuje z dziećmi i właśnie ich rodzinami. Aby odparować na to badanie, trzeba zaczšć od generalnej uwagi: odwiedziny u psychiatry nie jest nie łatwym przeżyciem, nie będzie boleć, jest read more...